Jakie jest zapotrzebowanie na ciepło?

16 października 2017 Wyłącz przez Romana

Zapotrzebowanie na ciepło jest kwestią bardzo indywidualną. Ponadto wielkość zapotrzebowania uzależniona jest od kilku czynników. Warto wspomnieć, że obecnie wielkość budynków jest dodatkowo ocieplonych. Dzięki temu zapotrzebowanie na ciepło ulega znacznemu zmniejszeniu. W niektórych przypadkach można zastosować wyłącznie alternatywne bądź ekologiczne metody ogrzewania. W przypadku, gdy jednak w pomieszczeniu jest zbyt ciepło – dobrze sprawdzi się master bcf 230ab.

Zapotrzebowanie na ciepło związane jest ze stratami ciepła. Ciepło przenika bowiem przez ściany budynku czy podłogę. Kolejną kwestią jest wentylacja pomieszczeń. Może ona spowodować, że wskaźnik ten ulegnie zwiększeniu. Ponadto nie można zapominać o współczynniku przenikania ciepła.

Jest to część ciepła, która przenika przez przegrodę budowlaną o powierzchni 1m2. W obliczeniach bierze się pod uwagę różnice temperatur na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Uważa się, że obecnie zapotrzebowanie na ciepło ma tendencje malejące. Jest to spowodowane m.in.

znacznym postępem technologicznym. Z tego powodu zainteresowanie ekologicznymi formami ogrzewania jest coraz większe.