Plenerowe czy zamknięte? Różne podejścia do eventów

Plenerowe czy zamknięte? Różne podejścia do eventów

15 lipca 2019 Wyłącz przez Romana

Można dzielić eventy wedle różnych kryteriów i takie podejście nie jest niczym dziwnym. Gdyby jednak szukać tych najbardziej podstawowych podziałów, na pewno zwrócić uwagę na to, gdzie dana impreza się odbywa. Ogólnie rzecz biorąc mamy na jednej szali wydarzenia plenerowe, a na drugiej odbywające się w zamkniętych pomieszczeniach. Krok następny to pytanie, które z nich są lepsze w danej sytuacji i od czego uzależniać decyzję w tym zakresie. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, jaka aura ma potencjalnie towarzyszyć danemu wydarzeniu. Kwestie pogodowe mają zasadniczy wpływ na charakter organizowanych wydarzeń dowolnego rodzaju. Tak jak nie organizuje się zawodów lekkoatletycznych na stadionach zimą, tak samo jest z eventami innego typu.

Jeśli sportowcy w pewnych sytuacjach rywalizują w halach, to podobnie jest z innymi okolicznościami. Jesienią i zimą, kiedy pogoda jest z różnych względów problematyczna, najlepszą decyzją jest urządzić event w zamkniętej przestrzeni. Jaki będzie on miał charakter i czego będzie dotyczył jest już kwestią całkowicie otwartą. Jednakże jego organizacja musi opierać się na pewnej logice. Choćby takiej, że gdy aura nie sprzyja, pewnych rzeczy nie warto robić w plenerze. Plener ma swoje walory. Jeśli chodzi o imprezy integracyjne, to zasady są podobne.

Wiosna i lato to okresy, kiedy dość chętnie urządza się na przykład imprezy integracyjne w postaci obozów. W czasie takich wydarzeń realizowane są przedsięwzięcia związane na przykład z teambuildingiem i spędzaniem czasu na aktywnościach rywalizacyjnych i wymagających współpracy w grupie. Część takich gier można oczywiście przygotować także w zamkniętym pomieszczeniu, aczkolwiek działania w plenerze mają pewne niepodważalne walory. Plenerowe wydarzenia przyciągają z reguły nieco więcej osób, co jest dość naturalne. Warunki letnie i dobra pogoda zawsze sprzyjają eventom – nie tylko integracyjnym, w których jednak dość często pojawia się element obowiązku zawodowego związanego z pracą. Są jednak typowo rozrywkowe przedsięwzięcia, które można by uznać za nieobowiązkowe. Czasami są to pikniki firmowe, w których udział można wziąć po wpłaceniu określonej kwoty lub są one w całości finansowe przez pracodawcę.

www.galeriazadra.pl