Polskie Stowarzyszenie Blogerów i Vlogerów

Polskie Stowarzyszenie Blogerów i Vlogerów

8 marca 2019 Wyłącz przez Romana

W dobie Internetu podejmowanych jest wiele dyskusji na temat blogosfery – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W ten sposób zaistniała potrzeba utworzenia Polskiego Stowarzyszenia Blogerów i Vlogerów.

Organizacja została powołana, aby chronić wolność słowa i pluralizm poglądów wyrażanych w Internecie. Równie istotnym celem jest ustanawianie i propagowanie jak najwyższych standardów etycznych w środowisku blogerów i vlogerów, którzy dzięki temu staną się bardziej wiarygodni jako partnerzy społeczni.

Ponadto stowarzyszenie ma stwarzać możliwość integracji dla osób publikujących własne treści w Internecie oraz edukować ich w zakresie prowadzonych działań. Członkowie mogą się nawzajem wspierać i wspólnie uczestniczyć w nowych inicjatywach.

Stowarzyszenie jest platformą do rozmów, wzajemnych inspiracji i rozwoju – organizowane są panele dyskusyjne, szkolenia i konferencje w celu podwyższania poziomu blogosfery. Dotyczą one pracy nad tekstem, budowania wizerunku, sztuki wystąpień publicznych czy kodowania i pracy na popularnych systemach CMS, co pozwala nabyć cenne umiejętności.

przegląd ppoż https://mentornow.pl