Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

7 marca 2019 Wyłącz przez Romana

Jednym z ciekawszych stowarzyszeń, które działają na terenie naszego kraju jest Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Fundraising polega na budowaniu wieloletnich, stabilnych relacji z otoczeniem: urzędami, sponsorami, członkami organizacji i jej darczyńcami. Fundraiserzy to osoby, które zajmują się zbieraniem funduszy – znajdują sponsorów, składają wnioski o dotacje, pozyskują darczyńców. Stowarzyszenie powstało w 2006 roku, aby wspierać rozwój fundraisingu w Polsce.

Organizacja za główny cel stawia sobie integrację środowiska fundraiserów, ustanawianie i propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności oraz edukację na temat fundraisingu. Co ciekawe zawód fundraisera w Polsce zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością. Stowarzyszenie liczy sobie obecnie ponad 100 członków, a w szkoleniach przez nich organizowanych wzięło udział 6 tysięcy osób, z czego 100 z nich uzyskało certyfikat. Sukcesem stowarzyszenia jest uchwalenie na I Kongresie Etyki Fundraisingu zasad uczciwego postęępowania w tym zawodzie.

Organizacja organizuje staże, szkolenia, konferencje, konkursy, które edukują uczestników i promują pracę fundraisera.

Self Storage Poznań